Snow Leopard Summits

قلل کمونیزم 7,495 متر، کورژنوسکای 7,101 متر
Snow Leopard summits اوّلین و چهارمین قلل نشان پلنگ برفی

Damavand
Damavand

كشور: تاجيكستان

مدّت برنامه: 30 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف
زمان برنامه: تیر و مرداد ماه

آغاز ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل از تاريخ حرکت

A 5 الی B 6  :درجه سختی

 

 شرح کوتاه از کمونیزم و کوژنوسکوی
هنگامی که برای اولین بار در سال 1928 وجود قله ای در کوههای پامیر شوروی بالاتر از قله لنین شناخته شد، کوه به طور آزمایشی با قله گارمو شناخته شد. با این حال، به عنوان نتیجه کار سفرهای بعدی شوروی، در سال 1932 مشخص شد که آنها هم ارتفاع نیستند و در سال 1933 قله جدید در محدوده آکادمی علوم، قله استالین نامیده شد، بعد از جوزف استالین در سال 1962 نام آن به قله کمونیسم تغییر یافت، نامی که هنوز هم با آن شناخته می شود. نام قله کمونیسم در سال 1998 رسماً به نفع نام فعلی حذف شد، به یاد امیر اسماعیل سامانی سامانی تغییر یافت
قله کورژنوسکوی اولین بار در سال 1953 توسط یک حزب به رهبری اوگارو صعود شد. تیم قله شامل اوگاروف، دیمیتریف، گوزیف، جوزیف کوویرکو و ریسپاژو بود. آنها از طریق یخچال فورتامبک، به یخچال کورژنفسکی نزدیک شدند و از آنجا به خط الراس شمالی رسیدند.
از آنجا که برای عنوان پلنگ برفی مورد نیاز است ، قله کورژنوسکوی بارها صعود کرده است. این قله بعد از قله لنین، دومین قله پرتکرار در پامیر است. کمپ اصلی در سطح یخچال های طبیعی مسکوی و دسترسی به هلیکوپتر این امکان را فراهم می کند. قله کورژنوسکوی تقریباً از هر جهت صعود شده است، از جمله اولین صعود زمستانی در سال 1987 توسط آناتولی نوسوف انجام شده، بیشتر این صعودها توسط روس ها بوده است. معمول ترین مسیر کنونی کوه از جنوب صعود می کنند و از ضلع غربی به خط الراس قله می رسند.

روز شمار برنامه کورژنوسکای

روز اوّل: پرواز از تهران به شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان و استراحت در هتل و بعد از ظهر حرکت با مینی بوس به جیرگیتال بمدّت 7 ساعت شبمانی در چادر

روز دوّم: پرواز با هليكوپتر از جیرگیتال به كمپ اصلی ماسكوينا در ارتفاع 4,200 متر و بالعکس
 
روز سوّم: استراحت و هم هوايی در كمپ اصلی و شبمانی در چادر

 روز چهارم: صعود به طرف كمپ اوّل قلّه كورژنوسكای جهت حمل بار تا ارتفاع 5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز پنجم: برگشت به طرف كمپ اصلی ماسكوينا و شبمانی در چادر

روز ششم: استراحت و هم هوايی شبمانی در چادر

 روز هفتم: صعود به طرف كمپ اوّل در ارتفاع 5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز هشتم: صعود بطرف كمپ دوّم در ارتفاع 5,800 متر جهت حمل بار و شبمانی در چادر

 روز نهم: برگشت بطرف کمپ اصلی و شبمانی در چادر

 روز دهم: استراحت در کمپ اصلی و هم هوايی و شبمانی در چادر

روز یازدهم: صعود به طرف كمپ اوّل در ارتفاع  5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز دوازدهم: روز رزرو برای بدی هوا در کمپ اصلی

 روز سیزدهم: صعود به طرف كمپ دوّم در ارتفاع  5,800 متر و شبمانی در چادر

 روز چهاردهم: صعود به كمپ سوّم در ارتفاع  6,300  متر و شبمانی در چادر

روز پانزدهم: صبح زود صعود به قلّه و برگشت به كمپ سوّم 6,300 متر
روز شانزدهم: برگشت به كمپ اصلی و شبمانی در چادر

  پوبدا (چینگیش چوک سو) 7,456 متر Damavand 
Snow Leopard summits
 
دوّمین قلّه عنوان پلنگ برفی در تیان شان

 

 

كشور: قرقیزستان

مدّت برنامه: 27 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ایی و فنّی، كار با يخ و برف و سنگ

زمان صعود: 15 تیرماه لغایت 9 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل از تاريخ حركت

   A 5 UIAA :درجه سختی

Diky Pass مسیر صعود: کلاسیک، گردنه دیکی
 Damavand خدمات: فول پکیج

         روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به یکی از کشورهای همجوار و سپس پرواز به بیشکک و ترانسفر به هتل
 
روز دوّم: حرکت به كاركارا بمدّت 6 ساعت (460 کیلومتر کیلومتر) با وسيله نقليه شخصی و اقامت در كمپ اصلی كاركارا 2,200 متر

 روز سوّم: پرواز با هلیکوپتر بمدّت 35 دقیقه و اقامت در کمپ اصلی ارتفاع 4,000 متر

روز چهارم و پنجم: هم هوایی و آماده گی

روز ششم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز هفتم: صعود تا کمپ دوّم 5,100 متر شبمانی در چادر
روز هشتم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز نهم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز دهم الی دوازدهم: استراحت و هم هوایی در کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز سیزدهم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز چهاردهم: صعود تا کمپ دوّم 5,100 متر شبمانی در چادر
روز پانزدهم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز شانزدهم: صعود تا کمپ چهارم 6,400 متر شبمانی در چادر
روز هفدهم: صعود تا کمپ پنجم 6,918 متر شبمانی در چادر یا غار برفی
روز هیجدهم: صعود تا کمپ ششم 7,100 متر شبمانی در چادر

روز نوزدهم: صعود قلّه پوبدا و فرود به کمپ پنجم 6,918 متر شبمانی در چادر یا غار برفی
روز بیستم: فرود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز بیست و یکم: فرود تا کمپ اوّل 5,100 متر شبمانی در چادر
روز بیست و دوّم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز بیست و سوّم و چهارم: رزرو برای بدی هوا

روز بیست و پنجم: پرواز با هلیکوپتر به کمپ کارکارا و ترانسفر به بیشکک ، اقامت در هتل
روز بیست و ششم: روز استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و هفتم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ايران

قلّه لنین (ابن سینا)  7,137 متر

Snow Leopard summits سومین قلّه عنوان پلنگ برفی
رشته كوه پامیر آلای
 

 

Damavand

كشور: قرقيزستان

مدّت برنامه: 22 روز

نوع برنامه: کوهنوردی نیمه حرفه ائی کار با یخ و برف

زمان صعود: 10 تیرماه الی 20 مردادماه

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل از تاریخ حرکت

UIAA C 2  :درجه سختی

نوع خدمات: فول سرویس تا کمپ اوّل

 

روز شمار برنامه

روز اوّل: با دو مرحله پرواز به بیشکک و اقامت در هتل

روز دوّم: پرواز به اوش، انتقال با ماشين به طرف كمپ اصلی آچيك تاش 3,800 متر بمدّت 5 الی 6 ساعت و اقامت در چادر
روز سوّم: روز استراحت و کوهپیمایی تا آبشار، اقامت در کمپ اصلی

روز چهارم: صعود تا گردنه قلّه پتروسکی برای هم هوایی و برگشت به کمپ اصلی

روز پنجم: با ماشین انتقال به نزدیکی آبشار و بعد از یک ساعت کوهپیمایی عبور از گردنه پوتشستونیکو 4,200 متر و کوهپیمایی بمدّت 6 ساعت اقامت در چادر كمپ  اوّل 4,200 متر

روز ششم: صعود به قلّه یوهین 5,100 متر در نزدیکی کمپ اوّل همزمان تمرین یخنوردی حین صعود و شبمانی در چادر

روز هفتم: فرود به کمپ اوّل و آماده برای صعود فردا شبمانی در چادر

روز هشتم: صعود به کمپ دوّم 5,300 متر و شبمانی در چادر

روز نهم: صعود به کمپ سوّم 6,100 متر و شبمانی در چادر

روز دهم: فرود تا کمپ اصلی 3,600 متر و شبمانی در چادر
روز یازدهم: روز استراحت در کمپ اصلی

روز دوازدهم: آماده سازی برای صعود نهایی شبمانی در کمپ اصلی

روز سیزدهم: صعود بطرف كمپ اوّل 4,400 متر اقامت در چادر

روز چهاردهم: صعود بطرف كمپ دوّم 5,300 متر و اقامت در چادر

روز پانزدهم: صعود به کمپ سوّم 6,100 متر اقامت در چادر

روز شانزدهم: صعود به قلّه 7,134 متر و فرود تا کمپ سوّم 6,100 متر شبمانی در چادر

روز هفدهم: فرود تا کمپ اوّل 4,400 متر شبمانی در چادر

روز هیجدهم: فرود تا کمپ اصلی 3,600 متر و شبمانی در چادر
روز نوزدهم: رزرو برای بدی هوا
روز بیستم: انتقال به شهر اوش اقامت در هتل

روز بيست و یکم: انتقال به فرودگاه اوش و پرواز به بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و دوم: انتقال به فرودگاه و پرواز به ایران

قلّه خانتنگری 7,010 متر

Snow Leopard summits
 
پنجمین قلّه عنوان پلنگ برفی در رشته كوه تيان شان مسیر جنوبی

 

كشور: قرقیزستان

مدّت برنامه: 21 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف و سنگ

زمان صعود: 15 تیرماه لغایت 9 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل از تاريخ حركت

A 5 UIAA  :درجه سختی
 

Damavand

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به یکی از کشورهای همجوار و سپس پرواز به بیشکک و ترانسفر به هتل

 روز دوّم: حركت به كاركارا بمدّت 6 ساعت (460 کیلومتر کیلومتر) با وسيله نقليه شخصی و اقامت در كمپ اصلی كاركارا  2,200 متر

 روز سوّم: پرواز با هلیکوپتر بمدّت 35 دقیقه و اقامت در کمپ اصلی ارتفاع 4,000 متر

روز چهارم و پنجم: هم هوایی و آماده گی

روز ششم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر

روز هفتم: صعود تا کمپ دوّم 5,300 متر شبمانی در چادر
روز هشتم:
صعود تا کمپ سوّم 5,900 متر شبمانی در چادر
روز نهم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز دهم و یازدهم: استراحت و هم هوایی در کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز دوازدهم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز سیزدهم: صعود تا کمپ سوّم 5,900 متر شبمانی در چادر
روز چهاردهم: صعود تا کمپ چهارم 6,400 متر شبمانی در چادر
روز پانزدهم: صعود قلّه خانتنگری 7,010 متر و فرود تا کمپ سوّم، شبمانی در چادر
روز شانزدهم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز هفدهم و هیجدهم: رزرو برای بدی هوا
روز نوزدهم: پرواز با هلیکوپتر به کمپ کارکارا و ترانسفر به بیشکک، اقامت در هتل
روز بیستم: روز استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز بيست و یکم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ايران

قلّه خانتنگری 7,010 متر

Snow Leopard summits 
پنجمین قلّه عنوان پلنگ برفی در رشته كوه تيان شان مسیر شمالی

Damavand

كشور: قرقیزستان

مدّت برنامه: 21 روز

نوع برنامه: کوهنوردی حرفه ائی کار با یخ و برف و سنگ

زمان صعود: 15 تیرماه لغایت 9 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل از تاریخ حرکت

A 5 UIAA  :درجه سختی

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به یکی از کشورهای همجوار و سپس پرواز به بیشکک و ترانسفر به هتل

 روز دوّم: حرکت به كاركارا بمدّت 6 ساعت (460 کیلومتر کیلومتر) با وسیله نقلیه شخصی و اقامت در کمپ اصلی كاركارا  2,200 متر

 روز سوّم: پرواز با هلیکوپتر بمدّت 45 دقیقه و اقامت در کمپ اصلی ارتفاع 4,000 متر

روز چهارم و پنجم: هم هوایی و آماده گی

روز ششم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر

روز هفتم: صعود تا کمپ دوّم 5,300 شبمانی در چادر

روز هشتم: صعود تا قلّه چاپایو و برگشت تا کمپ دوّم

روز نهم و دهم: استراحت و هم هوایی در کمپ اصلی شبمانی در چادر

روز یازدهم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز دوازدهم: صعود تا کمپ دوّم 5,300 متر شبمانی در چادر
روز سیزدهم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز چهاردهم: صعود قلّه خانتنگری 7,010 متر و فرود تا کمپ سوّم، شبمانی در چادر
روز پانزدهم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز شانزدهم، هفدهم و هیجدهم: رزرو برای بدی هوا
روز نوزدهم: پرواز با هلیکوپتر به کمپ کارکارا و ترانسفر به بیشکک، اقامت در هتل
روز بیستم: روز استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و یکم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران

    توجه: چنانکه صعود کننده بعد از خانتنگری قصد صعود پوبدا را داشته باشد باید مبلغ 200 دلار از بابت ترانسفر با پرواز هلیکوپتر از کمپ اصلی شمالی به جنوبی بپردازد

لنین  7,134 متر، خانتنگری 7,010 متر

     سومین و چهارمین قلل نشان پلنگ برفی در رشته كوه پامیر آلای و تیان شان 

                                                                              

 

كشور: قرقيزستان

مدّت برنامه: 36 روز

نوع برنامه: كوهنوردی نيمه حرفه ائی و حرفه ایی كار با يخ و برف و سنگ

زمان صعود: 10 تير ماه الی 10 شهریورماه

مهلت ثبت نام: 90 روز قبل از تاریخ حرکت

 UIAA C 2  :درجه سختی

نوع خدمات: فول سرویس تا کمپ اوّل در لنین و فول سرویس تا کمپ اصلی در خانتنگری
 

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز به یکی از کشورهای همجوار و سپس پرواز به بیشکک و اقامت در هتل

روز دوّم: پرواز به اوش، انتقال با ماشين به طرف كمپ اصلی آچيك تاش 3,800 متر بمدّت 5 الی 6 ساعت و اقامت در چادر
روز سوّم: روز استراحت و کوهپیمایی تا آبشار، اقامت در کمپ اصلی

روز چهارم: صعود تا گردنه قلّه پتروسکی برای هم هوایی و برگشت به کمپ اصلی

روز پنجم: با ماشین انتقال به نزدیکی آبشار و بعد از یک ساعت کوهپیمایی عبور از گردنه پوتشستونیکو 4,200 متر و کوهپیمایی بمدّت 6 ساعت اقامت در چادر كمپ اوّل 4,200 متر

روز ششم: صعود به قلّه یوهین 5,100 متر در نزدیکی کمپ اوّل همزمان تمرین یخنوردی حین صعود و شبمانی در چادر

روز هفتم: فرود به کمپ اوّل و آماده برای صعود فردا شبمانی در چادر

روز هشتم: صعود به کمپ دوّم 5,300 متر و شبمانی در چادر

روز نهم: صعود به کمپ سوّم 6,100 متر و شبمانی در چادر

روز دهم: فرود تا کمپ اصلی 3,600 متر و شبمانی در چادر
روز یازدهم: روز استراحت در کمپ اصلی

روز دوازدهم: آماده سازی برای صعود نهایی شبمانی در کمپ اصلی

    روز سیزدهم: صعود بطرف كمپ اوّل 4,400 متر اقامت در چادر

روز چهاردهم: صعود بطرف كمپ دوّم 5,300 متر و اقامت در چادر

روز پانزدهم: صعود به کمپ سوّم 6,100 متر اقامت در چادر

روز شانزدهم: صعود به قلّه لنین 7,134 متر و فرود تا کمپ سوّم 6,100 متر شبمانی در چادر

روز هفدهم: فرود تا کمپ اوّل 4,400 متر شبمانی در چادر

روز هیجدهم: فرود تا کمپ اصلی 3,600 متر و شبمانی در چادر
روز نوزدهم: رزرو برای بدی هوا
روز بیستم: انتقال به شهر اوش اقامت در هتل

روز بيست و یکم: انتقال به فرودگاه اوش و پرواز به بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و دوم: استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و سوم: ترانسفر از بیشکک به کمپ کارکارا (460 ) کیلومتر شبمانی در کمپ کارکارا
روز بیست و چهارم:
پرواز با هلیکوپتر به کمپ اصلی اینیچیک جنوبی 4,000 متر شبمانی در چادر
روز بیست و پنجم: هم هوایی و آماده شدن برای صعود شبمانی در چادر
روز بیست و ششم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز بیست و هفتم: صعود تا کمپ دوّم 5,300 متر شبمانی در چادر
روز بیست و هشتم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز بیست و نهم: صعود تا قلّه 7,010 متری خانتنگری و فرود تا کمپ سوّم شبمانی در چادر
روز سی ام: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز سی و یکم: رزرو برای بدی هوا
روز سی و دوم: رزرو برای بدی هوا
روز سی و سوم: رزرو برای بدی هوا
روز سی و چهارم: پرواز به هلیکوپتر به کمپ کارکارا و ترانسفر به بیشکک ، اقامت در هتل
روز سی و پنجم: استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز سی و ششم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران