Peak Pobeda Expedition

©Copyright

  پوبدا (چینگیش چوک سو) 7,456 متر Damavand 
Snow Leopard summits
 
دوّمین قلّه عنوان پلنگ برفی در تیان شان

 

 

كشور: قرقیزستان

مدّت برنامه: 27 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ایی و فنّی، كار با يخ و برف و سنگ

زمان صعود: 15 تیرماه لغایت 9 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل از تاريخ حركت

   A 5 UIAA :درجه سختی

Diky Pass مسیر صعود: کلاسیک، گردنه دیکی
 Damavand خدمات: فول پکیج
         روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به یکی از کشورهای همجوار و سپس پرواز به بیشکک و ترانسفر به هتل
 
روز دوّم: حرکت به كاركارا بمدّت 6 ساعت (460 کیلومتر) با وسيله نقليه شخصی و اقامت در كمپ اصلی كاركارا 2,200 متر

 روز سوّم: پرواز با هلیکوپتر بمدّت 35 دقیقه و اقامت در کمپ اصلی ارتفاع 4,000 متر

روز چهارم و پنجم: هم هوایی و آماده گی

روز ششم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز هفتم: صعود تا کمپ دوّم 5,100 متر شبمانی در چادر
روز هشتم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز نهم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز دهم الی دوازدهم: استراحت و هم هوایی در کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز سیزدهم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز چهاردهم: صعود تا کمپ دوّم 5,100 متر شبمانی در چادر
روز پانزدهم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز شانزدهم: صعود تا کمپ چهارم 6,400 متر شبمانی در چادر
روز هفدهم: صعود تا کمپ پنجم 6,918 متر شبمانی در چادر یا غار برفی
روز هیجدهم: صعود تا کمپ ششم 7,100 متر شبمانی در چادر

روز نوزدهم: صعود قلّه پوبدا و فرود به کمپ پنجم 6,918 متر شبمانی در چادر یا غار برفی
روز بیستم: فرود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز بیست و یکم: فرود تا کمپ اوّل 5,100 متر شبمانی در چادر
روز بیست و دوّم: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز بیست و سوّم و چهارم: رزرو برای بدی هوا

روز بیست و پنجم: پرواز با هلیکوپتر به کمپ کارکارا و ترانسفر به بیشکک، اقامت در هتل
روز بیست و ششم: روز استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و هفتم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ايران