قلل کمونیزم 7,495 متر، کورژنوسکای 7,101 متر
Snow Leopard summits اوّلین و چهارمین قلل نشان پلنگ برفی

Damavand
Damavand

كشور: تاجيكستان

مدّت برنامه: 30 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف
زمان برنامه: تیر و مرداد ماه

آغاز ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل از تاريخ حرکت

A 5 الی B 6  :درجه سختی

 

 شرح کوتاه از کمونیزم و کوژنوسکوی
هنگامی که برای اولین بار در سال 1928 وجود قله ای در کوههای پامیر شوروی بالاتر از قله لنین شناخته شد، کوه به طور آزمایشی با قله گارمو شناخته شد. با این حال، به عنوان نتیجه کار سفرهای بعدی شوروی، در سال 1932 مشخص شد که آنها هم ارتفاع نیستند و در سال 1933 قله جدید در محدوده آکادمی علوم، قله استالین نامیده شد، بعد از جوزف استالین در سال 1962 نام آن به قله کمونیسم تغییر یافت، نامی که هنوز هم با آن شناخته می شود. نام قله کمونیسم در سال 1998 رسماً به نفع نام فعلی حذف شد، به یاد امیر اسماعیل سامانی سامانی تغییر یافت
قله کورژنوسکوی اولین بار در سال 1953 توسط یک حزب به رهبری اوگارو صعود شد. تیم قله شامل اوگاروف، دیمیتریف، گوزیف، جوزیف کوویرکو و ریسپاژو بود. آنها از طریق یخچال فورتامبک، به یخچال کورژنفسکی نزدیک شدند و از آنجا به خط الراس شمالی رسیدند.
از آنجا که برای عنوان پلنگ برفی مورد نیاز است ، قله کورژنوسکوی بارها صعود کرده است. این قله بعد از قله لنین، دومین قله پرتکرار در پامیر است. کمپ اصلی در سطح یخچال های طبیعی مسکوی و دسترسی به هلیکوپتر این امکان را فراهم می کند. قله کورژنوسکوی تقریباً از هر جهت صعود شده است، از جمله اولین صعود زمستانی در سال 1987 توسط آناتولی نوسوف انجام شده، بیشتر این صعودها توسط روس ها بوده است. معمول ترین مسیر کنونی کوه از جنوب صعود می کنند و از ضلع غربی به خط الراس قله می رسند.

روز شمار برنامه کورژنوسکای

روز اوّل: پرواز از تهران به شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان و استراحت در هتل و بعد از ظهر حرکت با مینی بوس به جیرگیتال بمدّت 7 ساعت شبمانی در چادر

روز دوّم: پرواز با هليكوپتر از جیرگیتال به كمپ اصلی ماسكوينا در ارتفاع 4,200 متر و بالعکس
 
روز سوّم: استراحت و هم هوايی در كمپ اصلی و شبمانی در چادر

 روز چهارم: صعود به طرف كمپ اوّل قلّه كورژنوسكای جهت حمل بار تا ارتفاع 5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز پنجم: برگشت به طرف كمپ اصلی ماسكوينا و شبمانی در چادر

روز ششم: استراحت و هم هوايی شبمانی در چادر

 روز هفتم: صعود به طرف كمپ اوّل در ارتفاع 5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز هشتم: صعود بطرف كمپ دوّم در ارتفاع 5,800 متر جهت حمل بار و شبمانی در چادر

 روز نهم: برگشت بطرف کمپ اصلی و شبمانی در چادر

 روز دهم: استراحت در کمپ اصلی و هم هوايی و شبمانی در چادر

روز یازدهم: صعود به طرف كمپ اوّل در ارتفاع  5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز دوازدهم: روز رزرو برای بدی هوا در کمپ اصلی

 روز سیزدهم: صعود به طرف كمپ دوّم در ارتفاع  5,800 متر و شبمانی در چادر

 روز چهاردهم: صعود به كمپ سوّم در ارتفاع  6,300  متر و شبمانی در چادر

روز پانزدهم: صبح زود صعود به قلّه و برگشت به كمپ سوّم 6,300 متر
روز شانزدهم: برگشت به كمپ اصلی و شبمانی در چادر