Communism.jpg

Peak Communism
Expedition

©Copyright

قلل کمونیزم 7,495 متر، کورژنوسکایا 7,101 متر
Snow Leopard summits اوّلین و چهارمین قلل پلنگ برفی

Damavand
Damavand

كشور: تاجيكستان

مدّت برنامه: 30 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف
زمان برنامه: تیر و مرداد ماه

آغاز ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل از تاريخ حرکت

A 5 الی B 6  :درجه سختی

 

 شرح کوتاه از قلل کمونیزم و کوژنوسکویا
هنگامی که برای اولین بار در سال 1928 وجود قله ای در کوههای پامیر شوروی بالاتر از قله لنین کشف شد، به طور آزمایشی با نام قله گارمو شناخته شد. با این حال، به عنوان نتیجه کار سفرهای بعدی شوروی، در سال 1932 مشخص شد که آنها هم ارتفاع نیستند و در سال 1933 قله جدید در محدوده آکادمی علوم، قله استالین نامیده شد، بعد از جوزف استالین در سال 1962 نام آن به قله کمونیزم تغییر یافت، نامی که هنوز هم با آن شناخته می شود. نام قله کمونیزم در سال 1998 رسماً به نفع نام فعلی حذف شد، به یاد امیر اسماعیل سامانی تغییر یافت

 


قله کورژنوسکویا اولین بار در سال 1953 توسط یک حزب به رهبری اوگارو صعود شد. تیم قله شامل اوگاروف، دیمیتریف، گوزیف، جوزیف کوویرکو و ریسپاژو بود. آنها از طریق یخچال فورتامبک، به یخچال کورژنفسکایا نزدیک شدند و از آنجا به خط الراس شمالی رسیدند
از آنجائیکه برای عنوان پلنگ برفی مورد توجه قرار گرفته است، قله کورژنوسکایا بارها صعود شده است. این قله بعد از قله لنین، دومین قله پر صعود در پامیر است. کمپ اصلی در سطح یخچال های طبیعی مسکوینا و دسترسی با هلیکوپتر این امکان را فراهم می کند. قله کورژنوسکایا تقریباً از هر جهت صعود شده است، از جمله اولین صعود زمستانی در سال 1987 توسط آناتولی نوسوف انجام شده، بیشتر این صعودها توسط روس ها بوده است. معمول ترین مسیر
کنونی کوه را از رخ شمالی صعود می کنند و از ضلع غربی به خط الراس قله می رسند 

روز شمار برنامه کورژنوسکایا

روز اوّل: پرواز از تهران به شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان و استراحت در هتل و بعد از ظهر حرکت با مینی بوس به جیرگیتال بمدّت 7 ساعت، اقامت در منزل

روز دوّم: پرواز با هليكوپتر از جیرگیتال به كمپ اصلی ماسكوينا در ارتفاع 4,200 متر و بالعکس
 
روز سوّم: استراحت و هم هوايی در كمپ اصلی و شبمانی در چادر

 روز چهارم: صعود به كمپ اوّل قلّه كورژنوسكایا جهت حمل بار تا ارتفاع 5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز پنجم: برگشت به كمپ اصلی ماسكوينا و شبمانی در چادر

روز ششم: استراحت و هم هوايی شبمانی در چادر

 روز هفتم: صعود به كمپ اوّل در ارتفاع 5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز هشتم: صعود به كمپ دوّم در ارتفاع 5,800 متر جهت حمل بار و شبمانی در چادر

 روز نهم: برگشت به کمپ اصلی و شبمانی در چادر

 روز دهم: استراحت در کمپ اصلی و هم هوايی و شبمانی در چادر

روز یازدهم: صعود به كمپ اوّل در ارتفاع  5,300 متر و شبمانی در چادر

 روز دوازدهم: روز رزرو برای بدی هوا در کمپ اصلی

 روز سیزدهم: صعود به كمپ دوّم در ارتفاع  5,800 متر و شبمانی در چادر

 روز چهاردهم: صعود به كمپ سوّم در ارتفاع  6,300  متر و شبمانی در چادر

روز پانزدهم: صبح زود صعود به قلّه و برگشت به كمپ سوّم 6,300 متر
روز شانزدهم: برگشت به كمپ اصلی و شبمانی در چادر