Pumori.jpg

Mt.Pumori Expedition

©Copyright

قلّه پوموری، دختر اورست 7,161 متر

یکی از قلل دشوار و سر سخت  هیمالیا

كشور مقصد: نپال

مدّت برنامه: 35 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف و سنگ

تاریخ حرکت: 11 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 100 الی 70 روز قبل از تاريخ حركت

  A 4 UIAA  :درجه سختی قلّه

Zagros

 

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از فرودگاه امام تهران به یکی از کشورهای عربی و توقف، سپس پرواز به کاتماندو و استقبال از تيم، اقامت در هتل

روز دوّم : تدارکات برنامه و انجام کارهای اداری و استراحت، اقامت در هتل

 روز سوّم: خرید و تدارکات برنامه و شبمانی در هتل

روز چهارم: پرواز به لوکلا و ترکینگ تا فکدینگ 2,622 متر اقامت در لوج

روز پنجم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی نامچه بازار 3,340 متر

روز ششم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی خوژونگ 3,790 متر 

روز هفتم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی معبد تنگبوچه 3,837 متر

روز هشتم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ به دینگبوچه 4,343 متر

روز نهم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی لوبوچه 4,915 متر

 روز دهم: هم هوایی در لوبوچه 4915 متر

 روز یازدهم: صعود تا کمپ اصلی پوموری 5,300 متر 

خدمات زیر شامل هزینه ارزی فوق می باشد

ترانسفر از فرودگاه کاتماندو به هتل و بالعكس، پرواز به لوکلا و بالعکس، اقامت در هتل چهار ستاره در کاتماندو بمّدت 4 شب فقط با صبحانه طبق روز شمار، اقامت در هتل و مهمانكده و لوج های بين راهی در مسیر به کمپ اصلی و بالعکس، تدارکات غذایی کامل و نوشیدنی گرم در کمپ اصلی، تدارک چادر برای اسکان در کمپ اصلی برای کوهنوردان و باربر و شرپاها و افسر رابط با زیرانداز، تدارک چادر برای آشپزخانه، چادر غذاخوری، دست شوئی و دوش در کمپ اصلی، مجوز صعود قلّه، امکانات و تجهیزات برای افسر رابط در طول برنامه، برای 1 کوهنورد 1 شرپا، حمل سوخت، غذا، چادر، ارتفاع توسط شرپا، بیمه حوادث برای آشپز و کمک آشپز و دیگر پرسنل کمپ اصلی، آشپز و کمک آشپز، تجهیزات آشپزخانه، میز و صندلی در كمپ اصلی، پانل سولار برای روشنايی و ژنراتور برای شارژ باتری دوربین و غیره در کمپ اصلی، حمل بار توسط باربرها موقع رفت هر نفر 60 کیلو و برگشت 45 كيلو، سر شعله و سوخت، چادر و غذای ارتفاع