قلّه البروس  5,642 متر
مرتفعترین قلّه قارّه اروپا و پنجمین قلّه هفتگانه

 


 

كشور: روسیه

      مدّت مسافرت: 10 روز

      نوع برنامه: كوهنوردی نيمه حرفه ائی در مسير يخ و برف

      زمان اجرای برنامه: تیر و مرداد ماه

آغاز ثبت نام: حداقل 60 روز قبل از تاریخ حرکت

 A 2  UIAA  :درجه سختی قلّه

مسیر صعود: جبهه جنوبی

Damavand

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از فرودگاه امام تهران به مسکو و اقامت در هتل

روز دوّم: پرواز به مینرال وودی و ترانسفر به دهکده البروس و اقامت در هتل

روز سوّم و چهارم: حرکت بسوی دهکده آزائو و سوار تله کابین و تله سیژ و کوهپیمایی تا 4,200 اقامت در پناهگاه و یا چادر در صورت مناسب بودن هوا ساعت 2 نيمه شب آغاز صعود به قلّه و حداكثر زمان رسیدن به قلّه ساعت 12 ظهر و برگشت همانروز به پناهگاه

روز پنجم: روز رزرو برای بدی هوا

روز ششم: برگشت به آزائو و حرکت بسوی نالچيك و پذیرایی ناهار با کباب مخصوص قفقاز و اقامت در هتل

 روز هفتم: ترانسفر به فرودگاه مینرال وودی و پرواز به مسکو ایران

روز هشتم: گردش در مسکو و اقامت در هتل

روز نهم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به سنت پترزبورگ اقامت در هتل

روز دهم: گردش در شهر و اقامت در هتل


 

 

 

 

 


خدمات زیر شامل هزینه ارزی فوق می باشد
کلیه ترانسفرهای زمینی، هزینه ویزای ارمنستان و روسیه، مجوز صعود، اقامت در هتل ها فقط با صبحانه طبق روز شمار، استفاده از پناهگاه، هزینه تله کابین و تله سیژ،

موارد زیر شامل هزینه ارزی فوق نمی باشد
عوارض خروج از کشور، غذای بین راهی، غذای کوه (روز صعود) راهنمای خصوصی، اقامت مازاد بیش از تعهدات مجری، مکالمات تلفنی، استفاده از مینی بار هتل ها، اجاره هرگونه تجهیزات کوهنوردی

 مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام
گذرنامه معتبر از تاریخ حرکت حداقل 6 ماه، پیش پرداختی مبلغ 20/000/000 بیست میلیون ریال
 

1/42