Mt. Cho Oyu
Expedition

©Copyright

قلّه چوآيو (الهه فیروزه) 8,201 متر-جبهه شمالغرب

           صعود ششمین قلّه هشت هزار متری جهان از جبهه شمالی تبّت                 

“Goddess of Turquoise”

موقعیت و كشور مقصد: آسیا- نپال- چین - تبّت

مدّت برنامه: 42 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف و سنگ

تاریخ حرکت: 17 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل از تاريخ حركت

   D 3 UIAA  :درجه سختی قلّه

  نوع سرویس: خدمات تا قلّه

Touring

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از فرودگاه امام تهران بسوی شارجه و توقف، سپس پرواز به کاتماندو و استقبال از تيم، اقامت در هتل

روز دوّم و سوّم: تدارکات برنامه و انجام کارهای اداری و استراحت، اقامت در هتل

روز چهارم: ترانسفر زمین به مرز چین و عبور از مرز و اقامت در کیرونگ اقامت در هتل

روز پنجم: ترانسفر زمینی به تینگری و اقامت در هتل 4,350 متر

روز ششم: روز هم هوایی در تینگری اقامت در هتل 4,350 متر

روز هفتم: ترانسفر به کمپ اصلی چینی ها 4,900 متر  اقامت در چادر

روز هشتم و نهم و دهم: روزهای هم هوایی و بسته بندی بارها
روز یازدهم و دوازدهم: روز استراحت و هم هوایی در کمپ پیشرفته 4,900 متر اقامت در چادر

روز  سیزدهم الی سی و هشتم: روزهای هم هوايی و بر پا نمودن كمپ های ارتفاع و صعود قلّه چوآيو 8,201 متر

روز سی و نهم: برگشت بسوی كمپ اصلی

روز چهلم: ترانسفر زمینی به کیرونگ اقامت در هتل
روز چهل و یکم: ترانسفر به کاتماندو و اقامت هتل

روز چهل و دوّم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به دوهه یا شارجه و سپس به ايران