آکونکاگوا دوّمين قلّه قلل هفتگانه جهان
 
رشته كوه آند 6,962 متر بلند ترين قلّه قارّه آمريكای جنوبی

 


كشور: آرژانتين

مدّت برنامه: 25 روز

نوع برنامه: كوهنوردی نيمه حرفه ايی

تاریخ اجراء: نیمه دوّم آذر تا نیمه اوّل بهمن ماه

آخرين مهلت ثبت نام: 3 ماه قبل از تاريخ حركت

  UIAA B 1:درجه سختی
Zagros

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به دوبی یا دوهه یا استانبول سپس به بوئنوس آیرس 17 الی 19 ساعت پرواز

روز دوّم: بعد از ظهر ورود به آرژانتین و ترانسفر از فرودگاه به شهر بمسافت 33 کیلومتر اقامت در هتل

روز سوّم: روز آزاد در بوئنوس آیرس و شب حرکت با اتوبوس صندلی تخت شو به طرف شهر مندوزا، شب در راه، بمدّت 13ساعت

روز چهارم: ترانسفر به هتل و روز آزاد در شهر مندوزا، خرید و اخذ مجوز صعود، شب اقامت در هتل
روز پنجم: بعد از صرف صبحانه حركت به طرف دهكده پنينتس در ارتفاع 2,820 متر و اقامت در هتل كوهستانی، بمدّت 3 ساعت

روز ششم: حركت به ورودی پارک ملّی و کنترل مجوزها و سپس کوهپیمایی بطرف كمپ ميانی (كونفلوانسيا) در ارتفاع 3,400 متر اقامت در چادرهای راحت تخت دار، بمدّت 2 الی 3 ساعت

روز هفتم: روز هم هوايی و كوهپيمايی بطرف پلازا فرانسيا ديواره جنوبی قلّه تا ارتفاع 4,300 متر و برگشت بطرف كمپ كونفلوانسيا در ارتفاع 3,400 متر رفت و برگشت، 5 الی 6 ساعت

 روز هشتم: حركت به طرف كمپ اصلی (پلازا دمولاس) به مسافت 48 کیلومتر در دره ائی وسیع، ارتفاع 4,200 متر، بمدّت 7 الی 8 ساعت

روز نهم: روز استراحت و هم هوايی در كمپ اصلی اقامت در چادر

روز دهم: صعود قلّه بنته به ارتفاع 5,050 متر رفت و برگشت اقامت در کمپ اصلی، بمّدت 6 ساعت

روز یازدهم: صعود بطرف كمپ اوّل و اقامت در چادر، بمّدت 2 الی 3 ساعت

روز دوازدهم: صعود به کمپ دوّم و برپایی چادر برگشت به کمپ اصلی اقامت در چادر، بمدّت 2 الی 3 ساعت

روز سیزدهم: روز استراحت و هم هوایی اقامت در چادر

روز چهاردهم: صعود به طرف كمپ دوّم (كوندورز نست) در ارتفاع 5,400 متر اقامت در چادر، بمدّت 5 الی 6 ساعت

روز پانزدهم: صعود به طرف كمپ سوّم (کورولا) در ارتفاع  5,950 متر، بمدّت 3 الی 4 ساعت

روز شانزدهم: صبح زود حرکت بسوی قلّه آغاز و سپس برگشت بطرف كمپ سوّم و اقامت در چادر (در صورت وضعیت جسمانی تیم تا کمپ اصلی امکان برگشت وجود دارد) بمدّت 6 الی 7 ساعت رفت، و 3 ساعت برگشت

روز هفدهم: روز اضافی و رزرو برای بدی آب و هوا

 روز هیجدهم: صبح زود بعد از صرف صبحانه حركت به طرف كمپ اصلی و اقامت در چادر، بمدّت 2 الی 3 ساعت
 روز نوزدهم:  صبح  بعد از صبحانه حركت به طرف دهكده پنينتنس و انتقال با ون به طرف شهر مندوزا و اقامت در هتل

روز بیستم: روز آزاد و گردش در شهر زیبای مندوزا اقامت در هتل

روز بیست و یکم: روز آزاد ، تور شهری در مندوزا و شب حرکت با اتوبوس به طرف بوئنوس آيرس شب در راه ، بمدّت 13 ساعت
روز بیست و دوّم: روز آزاد گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل
روز بیست و سوّم: روز آزاد گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل
روز بیست و چهارم: روز آزاد گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل، دیدار از کنسرت رقص تانگو بمدّت 1/5 ساعت
روز بیست و پنجم: صبح روز آزاد و بعد از ظهر ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران در دو مرحله
                                                                       

هزینه هر نفر

تیم 4 نفره 6,550 دلار - تیم 5 نفره 6,100 دلار - تیم 6 نفره 5,850 دلار
تیم 7 نفره 5,650 دلار - تیم 8 نفره 5,450 دلار - تیم 9 نفره 5,350 دلار 
تیم 10 نفره 5,250 دلار

     

 خدمات زیر شامل هزینه ارزی فوق می باشد

اخذ دعوتنامه از کشور آرژانتين، اخذ ويزای كشور آرژانتين، انتقال از فرودگاه بوئنوس آيرس به هتل و بالعكس مسافت 33 کیلومتر، اقامت در هتل چهار ستاره تاب در شهر بوئنوس آیرس چهار شب فقط با صبحانه، یک شب موقع رفت و سه شب موقع برگشت، اتوبوس سوپر لوکس تختواب دار از بوئنوس آیرس به شهر مندوزا و بالعكس با خدمات شام و صبحانه و نوشیدنی، اقامت در هتل چهار ستاره تاب در شهر مندوزا سه شب فقط با صبحانه در اتاق دو تخته یک شب موقع رفت و دو شب برگشت، مجوز (پرمیت) صعود قلّه آکونکاگوا (در هزینه ارزی فوق برای مجوز صعود مبلغ میانگین 650 دلار در نظر گرفته شده است چنانکه هنگام اخذ مجوز صعود هزینه کمتر و یا بیشتر از مبلغ فوق باشد از شرکت کننده مطالبه و یا استرداد خواهد شد. (بستگی به تاریخ برنامه خواهد بود)، اقامت در هتل كوهستانی يك شب فقط با صبحانه و شام، كليه ترانسفر های شهری و بيابانی، راهنما، بار مجاز هر نفر برای قاطر 30 كيلو گرم برای حمل تا کمپ اصلی، سه وعده غذای کامل در کمپ کونفلوانسیا و پلازا دمولاس (کمپ اصلی) تداركات سه وعده غذا و نوشیدنی ارتفاع در طول صعود، اقامت در چادر اسکلتی تخت دار در کمپ های کونفوانسیا و پلازادمولاس، تدارک چادر ارتفاع و چادر انباری برای بارها، چادر توالت، چادر دوش (حمل چادر و غذای ارتفاع از کمپ اصلی به بالا بین افراد شرکت کننده و راهنمای محلی تقسیم خواهد شد) ، حکم صعود با تایید راهنمای صعود ، ارتباط بی سيم از کمپ های بالا به کمپ اصلی، کمکهای اولیه، خدمات شارژ لوازم الکترونیکی، بيمه حوادث انفرادی معادل یک میلیارد ریال برای افراد زیر 75 سال، کیسه بار و تی شرت هدیه از طرف آذركوه، پرداخت اضافی بار در اتوبوس بین بوئنوس آیرس و مندوزا و بالعکس

موارد زير شامل هزينه ارزی فوق نمی باشد

بليت هواپيما معادل 00000000000 میلیون ریال با هواپیمایی امارات، قطر، یا ترکیش و با هماهنگی آذركوه انجام و مبلغ آن جداگانه محاسبه می شود، بهر دلیلی اقامت در هتل در شهر بوئنوس آیرس و یا شهر مندوزا بیش از تعّهدات مجری، ناهار و شام در شهر های بوئنوس آیرس و مندوزا هر وعده غذای عالی 10 الی 15 دلار، اضافی بار هواپيما در طول مسافرت بیش از 48 کیلوگرم، استفاده از محتويات داخل يخچال در هتل ها مینی بار، مكالمات تلفنی با اینترنت هر دقیقه 3 دلار، خشك شويی، انعام و هزينه های شخصی

( ارزش 1 دلار آمریکا = 59 پزو آرژانتین می باشد)

خرید و یا اجاره تجهيزات كوهنوردی در مندوزا، باربر ارتفاع جهت حمل تجهیزات شخصی هر کوهنورد از کمپ اصلی برای کمپ های بالا و بالعکس مبلغ 770 دلار می باشد

حمل بار به وزن 22 کیلوگرم از کمپ اصلی به کمپ دوّم مبلغ 210 دلار توسط باربر در کمپ اصلی

....عمليات امداد و نجات شامل: هلیکوپتر، قاطر، باربر، بیمارستان، دارو، و غیره

قابل توجه كوهنوردان شركت كننده

چنانكه فردی بهر دليلی بعد از ثبت نام انصراف دهد شامل خسارت های زير خواهد بود اگر در مورد قيمت بليت ذكر شده در فوق افزايش و يا كاهشی رخ دهد ما به تفاوت از شركت كننده دريافت و يا به شركت كننده استرداد خواهد شد

قابل توجه شرکت کنندگان: لازم به ذکر است که در کمپ کونفلوانسیا و کمپ اصلی پلازا دمولاس پزشک کوهستان از سوی فدراسیون حضور دارد و تمامی کوهنوردان حضور در منطقه ملزم به کنترل پزشکی هستند که در کارت مجوز صعود آنها وضعیت جسمانی آنها بعد از معاینه ثبت میشود بنابراین چنانکه افرادی از نظر جسمانی مشکلاتی داشته باشند از طریق دکتر ممانعت بعمل آمده و داروی های مورد نیاز نیز تجویز خواهد شد. در کمپ دوّم و کمپ سوّم نیز تیم پلیس در قالب تیم امداد حضور دارند که هواشناسی منطقه را دائماً تحت کنترل قرار گرفته و در صورت نا مناسب بودن آب و هوای منطقه از صعود کوهنوردان به قله جلوگیری بعمل می آید

توجه: ارسال مدارک از سوی ثبت نام کننده به منزله قبول نمودن تمام شرايط ذكر شده و عقد قرارداد تلقّی ميگردد

 چنانکه فردی بعد از ثبت نام انصراف دهد بلیت هواپیمای وی استرداد گردیده و خسارت بلیت هواپیما بهمراه غرامت وارده به شرکت آذرکوه طبق جدول فوق بدون قید و شرط از پیش پرداختی شرکت کننده کسر خواهد شد

تجهيزات لازم  برای صعود

كوله پشتی بزرگ 80 لیتر به بالا، کلنگ کوتاه کوهنوردی، كيسه خواب پرقو (18- درجه زير صفر)، زيرانداز، كاپشن پرقو، كاپشن و شلوار گرتكس، لباس زير پلار، شلوار كوهپيمايی، پيراهن آستين بلند، كلاه پلار و يا پشمی، دستكش دو انگشتی گرتكس، دستكش پنج انگشتی پلار و يا پشمی دو جفت، عينك آفتابی، عينك طوفان، گرامپون فيكس دار، كفش سه پوش یا دوپوش و یا کفش سنگین خوب، كفش كوهپيمايی از نوع سبک، باتوم تلسكوپی يك جفت، گتر دو پوش زيپ دار، كوله 40 ليتری برای استفاده تا رسیدن به کمپ اصلی، قمقمه و فلاكس چایی، فنجان چایی، قاشق، ظرف غذا، كرم آفتاب، چراغ پيشانی با باتری مربوطه، لباس زير اضافی، دم پايی، جوراب پشمی دو جفت، مايو شنا، پاور بانک، دستمال مرطوب، حوله، صابون، خمیر دندان

آمادگی لازم برای صعود

داشتن فيزيولوژی بهتر برای كوهنوردی در ارتفاع بالای شش هزار متر به همراه كوله بار شخصی كه در حدود 15 الی 18 كيلوگرم خواهد بود، استفاده از كلنگ كوهنوردی در مواقع ضروری آشنايی كامل صعود با گرامپون در ارتفاعات بالا بر روی شيبهای برف سفت داشتن صعود های تمرينی و هم هوايی بر بالای چهار هزار متر

مدارك لازم جهت ثبت نام و اخذ ويزا

اسکن رنگی از صفحه عکس دار گذرنامه معتبر حداّقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت، پيش پرداختی هر نفر به مبلغ 000000000000 ريال و مابقی دو هفته قبل از تاريخ حركت بصورت دلار و يا به نرخ روز دلار بصورت ريال نقداً دريافت می شود، فتوکپی گذرنامه، گواهی اشتغال به کار و یا گواهی بازنشستگی به ترجمه انگلیسی یا اسپانیایی با تایید دادگستری، گواهی بانكی به انگليسی از حساب جاری شخصی از 6 ماهه قبل با 30 میلیون تومان موجودی، قطعه عکس جدید بدون عینک 4×3، کپی بلیت رفت و برگشت، پر نمودن تعّهد نامه آذرکوه 

1/47