ترکینگ دور کامل آناپورنا
مسافرت به ديار رويايی و سحر آميز نپال و ترکینگ دور آناپورنا

 

كشور: نپال

مدّت برنامه: 18روز

نوع برنامه: كوهپيمايی

فصل برنامه:  پاييز و بهار

مهلت ثبت نام: 70 الی 40 روز  قبل از تاريخ حركت

 Touringدرجه سختی مسير: ساده و متوسط

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به یکی از کشورهای عربی و توقف موقت، و سپس پرواز به كاتماندو و اقامت در هتل

روز دوّم: استراحت و خرید تجهیزات کوهپیمایی مورد نیاز و اقامت در هتل

 روز سوّم: حرکت بسوی بشیشهر اقامت در هتل بمدّت 6 الی 7 ساعت

 روز چهارم: حرکت با ماشین جیپ بسوی دهکده دهاراپانی و اقامت در لوج بمدّت 5 ساعت

روز پنجم: حرکت بسوی چامه 2,710 متر بمدّت 6 الی 7 ساعت، از امروز دیگر چهره طبیعت عوض شده و منطقه با درختان کاج های جنگلی منطقه پوشیده است اولین دهکده در مسیر با سبک معماری تبتی است، پس از یک ساعت پیاده روی لذت بخش به آرامی ارتفاع گرفته و به باگرچهاپ رسیده و منطقه کوهستانی را ترک گفته به منطقه مزرعه ایی می رسیم، باغ ها و جنگل های کاج زیبا با نمایش منظره  قلّه لاموژونگ، آناپورنای دوّم، و در زیر رودخانه مارشیانگیدی و در بالا دست رودخانه روستاهای لاتمانانگ و کوتو، نیم ساعت مانده به چامه در لوج کوهستانی اقامت می کنیم

روز ششم: حرکت بسوی پیسانگ 3,200 متر، مسیر پیاده روی منجر به عبور به آن سوی رودخانه ساحل شمالی که از جنگل های کاج و روستاهای کوچک با فراز و نشیب به باغات سیب بارتانگ می رسیم. مسیر را ترجیحاً به طرف پل ادامه داده بعد از پل، یک شیب کوتاه پر از جنگل کاج پبشاپیش ما خواهد بود مسیر را تا بالای گردنه دهیکور پخاری ادامه داده ناهار صرف کرده و در ادامه راهپیمایی در امتداد درختان، منظره عظیم قلّه پیسانگ در شمال و قلّه چولو و پیسانگ را در پایین دهکده می توان تماشا کرد که از این نقطه تا دهکده یک ساعت با فرود ملایم در هوای بدون باد خود را به پیسانگ رسانده و شب در لوج اقامت می کنیم.مدّت 5 الی 6 ساعت
روز هفتم: حرکت بسوی مانانگ 3,500 متر، کوهپیمایی لذت بخش در داخل درختان کاج جنگی آغاز می گردد. بعد از نیم ساعت صعود به بالای خط الراس به تماشای دره مانانگ می ایستیم، از این نکته روستاهای زیبا و دره ها و قلّه بزرگ گانگاپورنا، آناپورنای دوّم و سوّم و تیلیچو که در سمت راست چولو شرقی و در پشت آنها قلّه پیسانگ بوضوح دیده می شود. ادامه پیاده روی تا هومده و پیاده روی دلپذیر تا روستای برگا که با سبک سنتی تبتی ساخته شده است و از معبدی که از مجسمه و نقاشی ها و نسخه های مذهبی تزیین شده بازدید می کنیم از اینجا تا مانانگ یک ساعت بیش راه نداریم. مدّت 4 الی 5 ساعت

روز هشتم: روز هم هوایی در مانانگ 3,500 متر، امروز کامل استراحت و هم هوایی در مانانگ انجام می گیرد. این روستا با 500 خانه مسقف تخت در منظره ایی با شکوه و دیدنی از قلل آناپورنای دوّم و سوّم و گانگاپورنا و تیلیچو و چیلو قرار گرفته است. بعد از بررسی و تماشا در روز آرام بخش به دیدار اتحادیه امداد هیمالیا می رویم که در صورت تمایل به تماشای فیلم برای بازدیدکنندگان ارائه می گردد
روز نهم: حرکت بسوی دریاچه تیلیچو 4,900 متر 4 الی 5 ساعت و بعد از بازدید از دریاچه برگشت به لوج کمپ اصلی تیلیچو بمدّت 2 ساعت و شبمانی در لوج