اخبار و حوادث کوهنوردی

 


ترکینگ تیان شان 2019


 کوهپیمایی (ترکینگ) تا قلب کوههای تیان شان

 (کمپ اصلی پوبدا و خانتنگری)

 

برای اولین بار از ایران توسط شرکت آذرکوه سال 1398

 

تاریخ پرواز:  20 تیرماه - 18 مردادماه

 

مهلت ثبت نام حداقل 2 ماه قبل از تاریخ حرکت

 

مدت برنامه: 14 روز

 

درجه سختی مسیر: متوسط

 


هزینه در قالب تیم 4 نفره 2750 دلار
هزینه در قالب تیم 6 نفره 2450 دلار
هزینه در قالب تیم 8 نفره 2300 دلار
هزینه در قالب تیم10 نفره 2220 دلار
هزینه در قالب تیم 12 نفره 2150 دلار
هزینه در قالب تیم 15 نفره 2100 دلار

 

خدمات زیر شامل هزینه های فوق هستند

 

ترانسفر از فرودگاه ماناس به بیشکک و بالعکس 60 کیلومتر

سه شب هتل سه ستاره در بیشکک فقط با صبحانه، ارتفاع 900 متر

یک شب در مهمانخانه لوکس در شهر کاراکول، ارتفاع 1700 متر

تور شهری کامل در بیشکک، تور کوتاه شهری در کاراکول

یک شب در هتل لوکس در کنار دریاچه (دومین دریاچه بزرگ جهان)

ایسیک کول، ارتفاع 1700 متر

نه شب اقامت در چادرهای از قبل برپا شده در طول مسیر با سه وعده غذای کامل و نوشیدنی گرم

راهنماهای محلی در طول برنامه نسبت به تعداد نفرات شرکت کننده

کلیه ترانسفرهای زمینی طبق برنامه با ون

باربر در طول برنامه با حمل بار تا سقف 12 کیلو برای هر نفر

پرواز با هلیکوپتر از کمپ اصلی به کمپ کارکارا

ناهار بین راهی، پرداخت هزینه اکولوژی و مجوز ورود به منطقه مرزی

چادر دو نفره دو پوش در کلیه کمپ ها با زیرانداز

استفاده از سونا در کمپ اصلی با ظرفیت 2 نفره، چادر برای توالت

پذیرایی در چادر بزرگ غذاخوری در کمپ اصلی

برق ژنراتور 220 ولت جهت شارژ تجهیزات الکترونیکی از ساعت  18 الی 22 شب در کلیه کمپ ها

دیدار از جاهای تاریخی شهر توکموک در طول مسیر

ثبت نام اقامت در پلیس قرقیزستان، تجهیزات بی سیم، پزشک

شام خداحافظی در بیشکک از طرف شرکت آکسایی

سوغاتی از دیار تبریز توسط آذرکوه

 

خدمات زیر شامل هزینه فوق نیستند
 

عوارض خروج از ایران

هزینه استفاده در هتل ها در اتاق سینگل در طول برنامه 130دلار

هزینه استفاده از چادر برپا شده بصورت تکنفره در کمپ ها در طول برنامه 110 دلار

هزینه بار اضافی برای باربرها بیش از 12 کیلو، هر کیلو 12 دلار برای کل برنامه

آپشن، هزینه برای صعود قله پسنیا آبایا  4900 متری از کمپ 3900 متر

با در اختیار گذاشتن راهنما و تجهیزات صعود هر نفر 75 دلار

استفاده از وای فای جهت اینترنت در کمپ اصلی هر ساعت 5 دلار

ارتباطات تلفن ماهواره ایی هر دقیقه 4 دلار

انعام به باربرها و راهنماها، مصرف هرگونه نوشیدنی بطری شده

اقامت بیش از تعهدات مجری در شهر بیشکک بهر دلایلی

هزینه هرگونه امداد رسانی، ترانسفر، پزشک، بیمارستان، دارو

وضعیت بیمه حوادث برای شرکت کنندگان متعاقبا اعلام خواهد شد

 

توضیحات: هزینه بیمه، ویزا و بلیت هواپیما جداگانه محاسبه خواهد شد

مبلغ دلاری فوق به معادل یورو نیز پذیرفته خواهد شد

 

نگهداری تجهیزات و پوشاک اضافی در کمپ کارکارا ممکن خواهد بود،

علاقمندان میتوانند روز شمار برنامه را درخواست نمایند.

 

ارتفاع کمپ ها در طول مسیر
 

کمپ اول، جائیلو 2500 متر، کمپ دوم، ایوا 2900 متر،کمپ سوم، گلینا 3100 متر،کمپ چهارم، سبزه زار مرزباچر 3400 متر،کمپ ششم، یخچال کومسومولسکی 3800 متر،کمپ هفتم یخچال دیکی 3900 متر، کمپ هشتم، اصلی خانتنگری 4100 متر

 

 

  از آنجایی که در حال حاضر هیچ پرواز مستقیم از ایران به بیشکک وجود ندارد، بنابراین از طریق تهرتن-استانبول-بیشکک و یا تبریز-استانبول- بیشکک، برای رسیدن به استانبول از طریق زمینی از شهرهای مرزی ترکیه نیز ممکن خواهد بود.

روزشمار برنامه

روز اول:  پرواز از طریق تهران و یا تبریز به استانبول، نیمه شب ورود به بیشکک،  استراحت در هتل، بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی شهر کاراکول، ناهار در بین راه، مسافت 400 کیلومتر بمدت 8 ساعت، شب در هتل با ضیافت شام، ارتفاع 1700 متر

روز دوم: تور کوتاه شهری در کاراکول سپس حرکت با ماشین بسوی کمپ جائیلو، عبور از دره های زیبا و رودخانه های خروشان به مسافت 200 کیلومتر بمدت  5 الی 6 ساعت، شام در کمپ، ارتفاع 2500 متر

روز سوم: بعد از صرف صبحانه، ترکینگ در طول یخچال و رودخانه اینلچیک جنوبی به مسافت 18 کیلومتر بمدت 5 الی 7 ساعت، شب اقامت در کمپ ایوا، ارتفاع 2900 متر

روز چهارم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی کمپ گلینا بمسافت 8 کیلومتر بمدت 5 الی 6 ساعت شب اقامت در کمپ گلینا، ارتفاع 3100 متر

روز پنجم:  بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی کمپ سبزه زار مرزباچر بمسافت 9 کیلومتر بمدت 5 الی 6 ساعت شب اقامت در چادر،  ارتفاع 3400 متر

روز ششم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی دریاچه مرزباچر بمسافت 10 کیلومتر بمدت  4 الی 5 ساعت برگشت به کمپ سبزه زار مرزباچر، ارتفاع  3400 متر

روز هفتم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی کمپ یخچال کومسومولسکی بمسافت 12 کیلومتر و بمدت 4 الی 6 ساعت شبمانی در چادر، ارتفاع 3800 متر

: روز هشتم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی کمپ یخچال دیکی بمسافت 7 کیلومتر به مدت 3 الی 5 ساعت، شبمانی در چادر، ارتفاع 3900 متر

روز نهم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی کمپ اصلی خانتنگری و پوبدا، بمسافت 8 کیلومتر بمدت  4 الی 6 ساعت، ارتفاع 4100 متر، پانورامای زیبای خیره کننده قلل خانتنگری و پوبدا و دیگر قلل 6 هزار متری، شبمانی در چادر

روز دهم: روز استراحت و یا ترکینگ بسوی دامنه قله خانتنگری بمسافت 15 کیلومتر و بمدت 5 الی 6 ساعت، و یا دامنه پوبدا بمدت 3 ساعت، برگشت به کمپ اصلی و اقامت در چادر، ارتفاع 4100 متر

روز یازدهم: بعد از صرف صبحانه، پرواز با هلیکوپتر بمدت 35 دقیقه به کمپ کاراکارا و سپس حرکت با ماشین به طرف دریاچه ایسیک کول، بمسافت 200 کیلومتر بمدت 3 ساعت، شبمانی در هتل، ارتفاع 1700 متر

روز دوازدهم: بعد از صرف صبحانه حرکت با ماشین بسوی بیشکک، بمسافت 250 کیلومتر بمدت 5 الی 6 ساعت، دیدار از محل های تاریخی شهر توکماک، شبمانی در هتل، ارتفاع 900 متر

روز سیزدهم: بعد از صرف صبحانه، تور شهر گردی، دیدار از آثار تاریخی شهر بیشکک، شب ضیافت شام از سوی شرکت آکسایی، شبمانی در هتل، ارتفاع 900 متر

صبح زود ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران از طریق استانبولروز چهاردهم:

 

توجه: در روزهای ترکینگ وعده های ناهار بصورت پاکتی از طرف آشپز هر کمپ آماده و تحویل نفرات داده خواهد شد.


بازگشت به ليست